Primeres conclusions del Desafío Educación

Download fairplay apk for casino and betting
23.07.2014

Davant la necessitat de reduir la bretxa entre la creixent demanda del mercat laboral i l'insuficient nombre de joves que opten pels estudis cientificotecnològics, el projecte Desafío Educación impulsat per Fundación Telefónica està resultant un èxit quant a complir els objectius proposats.

D'una banda, busca sensibilitzar sobre la importància d'augmentar les vocacions tecnològiques i científiques. Per un altre, generar oportunitats perquè puguin replicar-se a Espanya aquelles iniciatives que, en la pràctica, han demostrat el seu component innovador i la seva eficàcia. 

En aquest marc, i per compartir el coneixement generat durant el procés de recerca que vam dur a terme per identificar les iniciatives més innovadores, Fundación Telefónica va publicar el informe "Top 100 Innovaciones Educativas".

Les 20 iniciatives considerades més fàcilment adaptables al context espanyol van ser presentades a un jurat per seleccionar les tres innovacions amb major potencial i convidar als seus promotors a presentar-les davant entitats públiques i privades amb l'objectiu d'explorar col·laboracions i sinèrgies.

L'agenda incloïa dos esdeveniments, el 25 de juny a Madrid i el 26 de juny a Barcelona, que van despertar un gran interès entre entitats, docents i experts en educació, superant les expectatives de participació amb més de 300 assistents en Madrid i 150 en Barcelona.

De l'èxit de les trobades mantingudes pels innovadors amb potencials contraparts locals es desprenen els objectius d'acompanyament per als propers mesos, orientats a definir possibles col·laboracions amb diverses entitats públiques i privades:  

  • Apps for Good: representada per Eleanor Murphy, responsable d'International Partnerships

- Aconseguir el desenvolupament d'una experiència pilot en escoles de la comunitat de Madrid, a Castilla-La Mancha i en instituts on opera la Universidad Politécnica de Madrid.

- Explorar opcions d'integració d'Apps for Good en projectes de la Fundación Transforma España, en línies d'actuació de*LATAM (Fundació Telefònica Amèrica Llatina) i de la Fundació La Caixa.

- Concretar línies de col·laboració i difusió a nivell europeu, com la xarxa Ingenious o les xarxes d'Aprenentatge i Servei. 

  • ScienceLab, representada per Fenita Villaveces, International Manager.

- Explorar opcions d'integració en projectes de la Fundación Transforma España, així com en les línies d'actuació de LATAM. 

- Estudiar models d'implementació de ScienceLab com a projectes d'Aprenentatge i Servei dins dels centres educatius i en una possible col·laboració amb la xarxa Ingenious, així com amb Fundació La Caixa, referent en Espanya en la promoció de l'educació científica.

  • JUMP Math: representada per John Mighton, fundador, i Scott McMeekin, CEO.

- Aconseguir ampliar l'experiència pilot de Catalunya a altres comunitats, per això s'han començat converses per implantar el programa en algunes escoles de Madrid, Castilla-La Mancha, Ceuta i Melilla.

- Explorar amb LATAM models per portar el programa a Llatinoamèrica, on PISA ha destapat resultats dramàtics.

- Continuar les converses iniciades amb potencials inversors, de cara a consolidar el projecte d'implantació de JUMP Math a Espanya.

A més, John Mighton va oferir una sessió de formació sobre JUMP Math en la qual van participar 18 alumnes de primària. Més de 150 professors d'escoles públiques i concertades de la ciutat de Barcelona van poder veure en acció una classe tipus sobre codi binari i patrons desenvolupada amb aquesta metodologia.