Bons d'Impacte Social: potenciant la inversió privada en impacte social

01/28/2013

Durant molt temps, les administracions públiques han estat finançant programes que proporcionaven informació sobre quantes persones havien estat ateses per serveis socials, però molt poc sobre com aquests programes havien canviat les seves vides.

La necessitat de captar recursos, cada vegada més escassos a causa de les restriccions pressupostàries per la crisi econòmica, i la major exigència de mostrar resultats ha obligat a moltes administracions públiques a buscar noves fórmules de finançament que ofereixin al contribuent informació sobre els resultats aconseguits. El sistema de subvencions per finançar accions socials de gran impacte no només minva per la falta de recursos, sinó també per culpa de possibles errors sistémics en la gestió del risc, els incentius, la transparència i la rendició de comptes.

La idea

Els Bons d'Impacte Social (BIS, o contractes de pagament-per-èxit) ofereixen un mecanisme innovador de finançament de serveis socials. Els BIS s'instrumenten a través d'un contracte de serveis entre una administració pública i una organització proveïdora de serveis socials en què el finançament es condiciona a l'obtenció de determinats resultats o objectius socials.

La novetat d'aquest model es troba no només a vincular el finançament a l'obtenció de resultats, sinó al fet que el govern, mitjançant el seu compromís de pagar a canvi de resultats, aconsegueix incentivar la participació d'inversors privats en el finançament dels programes.

A través dels BIS, els inversors privats acorden finançar determinades iniciatives socials impulsades per organitzacions que demostrin resultats en aquest camp. La tornada de la inversió es garanteix pels organismes de l'administració pública, sempre es demostri que s'han aconseguit els resultats. Si els resultats no es produeixen, llavors els inversors privats no recuperen la seva inversió.

Per l'administració, és una forma de pagar en funció dels resultats que li allibera dels costos de prestació de serveis directes i trasllada el risc financer als inversors privats que no rebran una tornada si els resultats no s'aconsegueixen. Les organitzacions que presten els serveis accedeixen a finançament necessari per fer-ho i tenen clar els objectius que han d'aconseguir i els indicadors que s'utilitzaran per mesurar-ho. I els inversors accedeixen a oportunitats de generar una tornada econòmica i social.

Com funcionen

Els BIS es generen a través d'un contracte entre l'administració i un tercer, i requereix dels següents participants i mecanismes:

  • Una entitat social capaç de demostrar que el seu projecte genera valor social i estalvis per a una administració pública i de replicar i / o superar aquests resultats amb una població definida en un termini determinat.
  • Un sistema i una metodologia creïbles per mesurar l'impacte social i l'estalvi econòmic que obté l'administració.
  • Una administració pública disposada a contractar un servei el preu del qual varia en funció dels resultats aconseguits.
  • Un o diversos inversors disposats a posar diners en l'entitat social perquè presti un servei amb l'expectativa que els retornaran el capital invertit i la possibilitat d'aconseguir un marge financer en funció de l'èxit de l'entitat social a complir amb els objectius. Els inversors assumeixen el risc de perdre la seva capital si no s'aconsegueixen resultats.

Qui l'està usant i en quins temes

Existeixen 10 programes pilots a tot el món, i en ser programes de llarg termini, els primers resultats definitiu no s'obtindran fins a 2013. Les evidències d'impacte fins ara aconseguides són anecdòtiques però positives.

El primer BIS es va llançar en el sistema penitenciari en el Regne Unit en 2010, liderat per Social Finance. I des de llavors, s'han anat implantant en altres sectors i països:

  • Sistema penitenciari, presó de Peterborough, Regne Unit: centrat en la reducció de la reincidència entre presos que han complert penas inferiors a 12 mesos. Han estat contratades entitats com St. Giles Trust, The Ormiston Children and Families Trust, SOVA i YMCA que donen suport a 3.000 interns en la seva reinserció durant 6 anya, tant durant el període de reclusión, com posteriorment. El govern de Nova Gal·les del Sud, Austràlia també ha llançat el seu BIS en el sistema penitenciari. 
  • Infància vulnerable, Essex, Regne Unit: finança un programa de prevenció entre adolescents vulnerables que estan dins o amb el risc d'entrar en el sistema de protecció social públic. Treballen amb 380 adolescents d'entre 11 i 16 anys, durant 30 mesos, i la mètrica d'impacte utilitzada són els dies dins del sistema de protecció que s'estalvia l'estat. 
  • Desocupació, Nord-oest del Regne Unit: el ministeri d'ocupació i pensions del Regne Unit ha signat dos contractes per valor màxim de 7 milions de lliures, perquè 2.500 nois i noies de 14-15 anys d'edat en risc d'exclusió tinguin èxit en la seva educació i formació professional per millorar així la seva ocupabilitat durant 3 anys. 
  • Sense sostre: Londres, Regne Unit: financen el desenvolupament de nous serveis i la integració i coordinació d'aquests per treure a les persones sense sostre del carrer en un període de 3 anys. Se centra a reunir serveis fragmentats, i maximitzar el valor dels serveis existents mitjançant la millor resposta a la demanda i necessitat d'aquestes persones. En Massachussets, Estats Units, també han llançat el seu programa pilot en aquest camp.
  • Adopcions, Regne Unit: CVAA i Baker Tilly han desenvolupat un BIS dirigit a facilitar i recolzar 300 adopcions addicionals a l'any en el Regne Unit, sobretot centrat en menors que no acostumen a ser adoptats: grups ètnics i de minories, nens i nenes amb problemes de salut, els que tenen més de quatre anys d'edat, o grups de germans.
  • Canadà ha anunciat recentment que implantarà els BIS aquest any.
Per saber-ne més: