Comunicació d’impacte


Construcción de narrativas con base en la teoría de cambio de organizaciones e iniciativas, con el objetivo de conseguir un mayor impacto.

Alimentta

Think tank constituït per professionals de diferents disciplines relacionades amb l'alimentació que treballen de manera conjunta per generar coneixement expert que faciliti la transició cap a un si

Subscriure a Comunicació d’impacte