Acompanyament per a l'èxit educatiu a partir del model Môm’Artre

01/09/2014

A l'octubre del 2013, la Fundació Catalunya – La Pedrera va engegar el “Programa d'acompanyament per a l'èxit educatiu”, en 10 espais i amb 180 participants. Posteriorment van obrir 2 centres més, amb els que ja són 230 els nens i les nenes que hi participen, un 20% d'ells becats.

Aquest programa busca fomentar l'èxit educatiu a través d'activitats i dinàmiques en horari extraescolar, que promouen el desenvolupament integral i competencial estimulant la creativitat. Es dirigeix a nens i nenes d'Educació Primària (6 a 12 anys) que necessiten un acompanyament educatiu en temps extraescolar.

En aquest sentit, atén tant a nens i nenes que necessiten suport i orientació per a la realització de les tasques escolars com a els qui tenen dificultat per disposar d'un acompanyament extraescolar per part de la família (ja sigui per dificultats en la conciliació de la vida laboral i la vida familiar, famílies nombroses, etc.).

Basat en el model Môm’Artre, innovació seleccionada per Social Innovation for Communities per aportar solucions al repte de millorar les oportunitats de les famílies monoparentals, el programa ofereix:

  • L'Espai de Deures: un temps i un espai en sortir de l'escola per fer les tasques escolars acompanyats per un equip d'educadors especialitzats que vetllen perquè realitzin els deures i aprenguin estratègies d'estudi i de gestió del temps.
  • Un seguiment personalitzat de cada nen participant, en coordinació amb les famílies i les escoles.
  • La possibilitat de participar en tallers creatius: activitats lúdic-formatives que es realitzen després de l'Espai de Deures, de manera trimestral i dinamitzades per professionals de diverses disciplines artístiques com a arts plàstiques, teatre, expressió corporal, música, dansa, etc.
  • Preus assequibles: un servei educatiu de qualitat al mínim cost, amb la finalitat de possibilitar l'accés a totes les famílies que necessitin aquest servei.
  • Involucrar a les famílies i promoure la participació activa de les entitats i agents del barri o municipi.

Entre els 45 formadors voluntaris, alguns són estudiants de Pedagogia i de Treball Social en pràctiques. Un col·lectiu que multiplica l'impacte del programa, ja que es tracta de futurs docents. Les escoles també han demostrat el seu entusiasme pel programa, que continua creixent.