La proposta d'una Societat Limitada d'Interès General

Recentment vam publicar un artícle sobre models de negoci que solucionen problemes socials a través del mercat, argumentant que el seu desenvolupament pot ser una de les claus per a la sostenibilitat d'un estat de benestar fins i tot millor del que teníem fa 10 anys.

Per què aquestes models floreixin i es desenvolupin a Espanya, des de fa dos anys promovem la creació de la Societat Limitada d'Interès General (SLIG).

Aquesta proposta, els aspectes claus de la qual resumim a continuació, ha estat recollida per CiU, quie la ha presentat en octubre del 2013 al Congres dels Diputats.

Per què la SLIG?

Les iniciatives amb una finalitat social, cultural o mediambiental disposen de diverses figures legals entre les quals escollir la més adequada per establir-se. Poden constituir-se com a associacions o fundacions, que són les formes jurídiques tradicionals de la majoria d'ONG. També poden ser cooperatives de diversos tipus (de treball, de serveis, de consum, etc), que és el model adoptat per moltes iniciatives de l'economia social. Aquestes figures són útils en molts casos. Però falta alguna cosa: una figura que permeti, sobretot, l'accés a una major entrada de capital per créixer i respondre a un repte social amb possibilitats de resoldre-ho.

La Societat Limitada (SL) és la forma jurídica més comunament triada pels emprenedors per portar a la pràctica el seu projecte de negoci i ofereix possibilitats molt interessants per als emprenedors socials, entre les quals destaquem:

 • Permet accedir a majors recursos financers, limitats en altres formes jurídiques.

 • Protegeix el patrimoni dels socis.

 • És una forma jurídica estesa al mercat i, per tant, més comprensible per a proveïdors, clients, bancs, etc.

 • Permet arriscar més per créixer ràpidament.

Per tant, una figura basada en la SL podria aportar alguna cosa nou: oferir-nos una opció més per constituir-nos i contribuir a resoldre un problema social. De fet, a Espanya existeixen moltes SL amb una missió social, que combinen el seu compromís de solucionar un problema social, cultural o mediambiental amb la creació de valor econòmic, usant els estatuts per determinar que l'objecte de l'empresa no és maximitzar el seu benefici sinó complir la seva missió social.

També hem après que a diversos països existeix un model de societat de responsabilitat limitada específica per a empreses socials. En el Regne Unit (Community Interest Companies), als Estats Units (Limited Liability Limited Profitability Companies i Benefit Corporations) o a Itàlia (Impresa Sociale) disposen de figures legals similars a la Societat Limitada d'Interès General (SLIG) que proposem.

Per això, hem contactat amb ONG, institucions, administracions públiques i empreses per verificar que la idea de crear una figura com la SLIG és apropiada. I la resposta ha estat unànimement positiva.

Què diferència una SL de una SLIG?

La SLIG no és estrictament una figura legal nova, sinó una denominació legal per a aquelles empreses que busquen un impacte social, i està associada a determinades limitacions en el repartiment de beneficis, a la transparència, al compromís estatutari respecte a un interès general i al reconeixement de determinats beneficis fiscals.

La proposta és posar-li un “cognom” a aquelles SL centrades en la generació d'impacte social i oferir-los beneficis fiscals propis de les entitats que resolen problemes socials:

 • Tributarien a un tipus reduït que va del 18% o 22%.
 • Oferirien als seus inversors unes deduccions fiscals el 30% del capital aportat o del préstec participatiu subscrit (amb un límit a la base sobre la qual aplicar la deducció de 200.000 euros), una reducció d'1.500 euros en els dividends percebuts i la possibilitat de deduir-se la totalitat de les pèrdues en cas de transmissió.

Aquests beneficis anirien associats a compromisos que garanteixin la missió social de la SLIG:

 • Objecte social explícit de resoldre una problemàtica social o mediambiental.
 • Limitació al 30% de la repartició de dividends de l'empresa.
 • Administració obligatòria a càrrec d'un Consell d'Administració que garanteixi el seu bon govern.
 • Exigències de transparència en la seva gestió.

D'aquesta manera, una SLIG es diferencia substancialment d'empreses que apliquen estratègies de responsabilitat social corporativa. Els seus objectius, la manera de mesurar els seus resultats i el seu procés de gestió són diferents.

Qui recolza la SLIG?

Aquesta proposta està aconseguint transcendir sectors i, des de fa dos anys, acumula adhesions per part d'organitzacions, administracions, entitats i professionals de diversos àmbits.

Et convidem a sumar el teu suport a la creació de la SLIG:

 • Col·laborant en la difusió d'aquesta proposta
 • Compartint contingut relacionat utilitzant el hashtag #SLIG
 • Expresant el teu suport en foros i generant contingut

Des d'UpSocial volem agrair especialment a Pablo Serra la seva col·laboració en la elaboració de la proposta inicial de la SLIG.