Mamen Salcedo

Sòcia i Directora de Recerca i Projectes Educatius

Doctora en Antropologia que treballa en el disseny i desenvolupament de projectes educatius i socials focalitzats en la inclusió de col·lectius vulnerables, la innovació metodològica i la promoció cultural. Ha estat directora de projectes de Fundació Itinerarium i ha desenvolupat la seva experiència a Espanya i 13 països llatinoamericans a través d'ONG, fundacions empresarials i administracions públiques.