EuroPACE: Finançament per millorar l'eficiència energètica d'edificis

09/03/2018

UpSocial és un dels socis de EuroPACE, projecte participant del programa de la Comissió Europea Horizon 2020, que està impulsant un nou mecanisme de finançament per millorar l'accés de la població a mesures de rehabilitació energètica d'edificis.

El model: on-tax financing o finançament a través d'impostos

EuroPACE és l'adaptació europea del model nord-americà PACE, un mecanisme de finançament llançat fa tot just 10 anys a Califòrnia que en els darrers quatre anys ha facilitat la inversió en rehabilitació energètica i energies renovables de més de 200.000 habitatges i prop de 1.500 empreses, mitjançant una inversió de més de 5.000 milions de dòlars procedents del sector privat.

La fórmula original agrupa inversions per realitzar préstecs a particulars que vulguin millorar les condicions de diferents tipus d'edificis: des d'habitatges fins oficines, passant per hotels i finques plurifamiliars o d'ús mixt. PACE cobreix fins al 100% dels costos dels projectes de rehabilitació, import que es retorna gradualment i en petites quantitats a mesura que la rehabilitació genera estalvi en el consum d'energia. Això és possible perquè la devolució s'efectua en forma de recàrrec a l'impost de la propietat, durant un termini de fins a 20 anys.

Els beneficis de la iniciativa van molt més enllà de l'estalvi energètic i la preservació del medi ambient, generant un impacte directe en la societat. Per UpSocial, entitat que va identificar el potencial del model nord-americà i el va donar a conèixer en el context europeu, la clau està en el seu potencial d'escala.

Des de la crisi del sector de la construcció, el mercat de la rehabilitació d'edificis ha estat contínuament esmentat com a potencial generador d'ocupació. Tot i que la necessitat existeix (a Espanya més de la meitat del parc d'habitatges actual és anterior a 1980, data en què es va instaurar l'obligatorietat d'algunes mesures d'aïllament tèrmic) el mercat no ha assolit encara la seva maduresa per la inexistència de mecanismes de finançament adequats a les circumstàncies de la majoria de famílies. A nivell d'ocupació, les xifres són clares: des del seu llançament, PACE ha generat prop de 50.000 nous llocs de treball i ha permès la creació de centenars d'empreses als Estats Units.

El consorci

EuroPACE està sent impulsat per un consorci públic-privat format per vuit membres de quatre països europeus les trajectòries i experiències dels quals es complementen formant un equip multidisciplinari. 

El projecte té una durada de tres anys i busca estandarditzar el procés d'implantació de la plataforma a partir d'un projecte pilot que tindrà lloc el 2019 a la ciutat catalana d'Olot. El paper d'UpSocial consistirà en analitzar el potencial del model per afrontar dos dels grans problemes socials que afecten el continent: la pobresa energètica i la desocupació de col·lectius vulnerables. Després d'aquesta primera fase, els esforços del consorci se centraran en desplegar EuroPACE a Espanya i la resta d'Europa, donant suport a altres quatre ciutats líders que vulguin adoptar-lo.

Propers esdeveniments: 

  • 10 d'octubre: EU Regions Week Workshop. EuroPACE serà presentat en un seminari enmarcat en la Setmana Europea de Regions i Ciutats que tindrà lloc a Brussel·les. Inscripcions obertes a l'enllaç.

  • 18 d'octubre: 1st EuroPACE Forum. Webinar organitzat en col·laboració amb Climate Alliance en què es compartiran les claus de la plataforma i els resultats d'un estudi que ha analitzat la seva idoneïtat legal, fiscal i de mercat als 28 països de la UE. Pots registrar-te aquí.