Nou repte: Com promoure comportaments per millorar la qualitat de l'aire?

07/22/2013

La millora de la qualitat de l'aire és una línia fonamental en la política ambiental dels governs pels efectes que la contaminació atmosfèrica pot produir sobre la salut humana i els ecosistemes. Tot i que durant els últims anys s'han realitzat a Espanya importants esforços per reduir les emissions de contaminants a l'atmosfera, la qualitat de l'aire continua essent una assignatura pendent que requereix de l'esforç de ciutadans, empreses i institucions.

Hem acordat amb la Fundación Biodiversidad treballar conjuntament per investigar les millors innovacions provades que hagin aconseguit millorar la qualitat de l'aire de les ciutats a través de la implicació ciutadana.

Els hàbits dels ciutadans, les organitzacions, les institucions i les empreses és un dels factors més determinants en la millora de la qualitat de l'aire. Per això, l'objectiu d'aquesta investigació és doble:

  • Trobar innovacions que reduieixin la contaminació per mitjà del canvi d'hàbits.
  • Trobar innovacions per reduir l'exposició de la població a la contaminació.

La recerca d'innovacions es fa al voltant d'aquestes cinc preguntes:

  1. Com poden les persones especialment vulnerables ser conscients dels efectes sanitaris de la qualitat de l'aire contaminat i actuar en conseqüència?
  2. Com es poden promoure hàbits saludables de manera sistemàtica en la població i quines eines tenen èxit en la promoció d'aquests hàbits?
  3. Quines experiències de comunicació i sensibilització han aconseguit sensibilitzar i transformar el comportament del públic en general?
  4. Quins incentius poden fer partíceps a empreses, institucions de recerca, mitjans de comunicació i el tercer sector en l'assoliment d'aquests objectius?
  5. Com es pot aconseguir que els ciutadans participin activament i assumeixin responsabilitats en la millora de la qualitat de l'aire a les ciutats?

Si coneixes innovacions provades, que aconsegueixen amb èxit i amb evidència empírica un d'aquests objectius, i que esten implantades en més d'una localitat, et convidem a nominar-la a través d'aquest qüestionari.