10x10 Càpsules d'Innovació Social

Download fairplay apk for casino and betting

Col·laboració per augmentar l'impacte de la jornada anual en la qual es presenten 10 innovacions de l'àmbit social, així com facilitar la possible rèplica de les iniciatives que es presentin.

La jornada busca promoure l'intercanvi de coneixement innovador entre les entitats del sector públic i del tercer sector, donant a conèixer noves idees i reptes, així com noves tendències que puguin ajudar a repensar i millorar els serveis socials.

Execució
2017 a 2020