La Mesa social lab

En matèria d'accés universal a una alimentació sostenible, existeix un gran potencial d'innovació i desplegament de solucions en una millor interrelació entre agents que actuen en zones encara inconnexes del sistema agroalimentari. 

Per aquest motiu, la Fundación Daniel y Nina Carasso ha reunit actors clau per treballar, de manera conjunta i amb un enfocament sistèmic, en el desenvolupament de solucions innovadores i escalables a aquest repte global. 

Aquest espai de trobada és el que anomenem La Mesa: social lab per l'accés universal a una alimentació sostenible. 

www.lamesa-lab.org

Execució
2019 a 2021