SwitchMed Green Entrepreneurship Programme

El programa SwitchMed Green Entrepreneurship (GE) treballa en nou països MENA per recolzar als emprenedors amb una idea de negoci verd. L'objectiu d'aquest projecte de recerca és situar el programa GE en el context del sector de suport a emprenedors. L'informe construeix un quadre detallat incloent-hi els diversos agents finançadors, xarxes i innovadors que alimenten el sector.

Execució
2016