Com construir millors oportunitats d'ocupació i itineraris per als joves?

Download fairplay apk for casino and betting
Localització
Atenes, Barcelona, Lisboa, Rotterdam i Stocolm.

Com a conseqüència de la crisi, l'augment de la desocupació juvenil ha arribat a nivells crítics que exigeixen una atenció urgent. Més de 5 milions de joves d'entre 15 i 24 anys estan a l'atur en la UE actual. Això representa una taxa de desocupació del 21%.

Els joves en atur són un grup molt divers de persones que s'enfronten al mateix problema des de diferents punts de vista. La falta d'oportunitats està influenciada pel seu lloc de naixement, de residència, la seva família, la seva xarxa social, la seva educació, el seu grup ètnic o social, el seu estat de salut...

En general, aquest projecte se centra en la cerca de solucions innovadores provades i està dirigit a joves de 15 a 24 anys en totes les seves diferències, ja siguin refugiats i migrants o joves locals, que hagin completat l'educació obligatòria o no, que han entrat com a mà d'obra al mercat laboral sense les habilitats per mantenir i fer créixer els seus llocs de treball o no.

Repte completat
maig 2019