Com contribuir a l'èxit educatiu?

Localització
Espanya

Les fórmules organitzatives i pedagògiques imperants no estan garantint l'accés de totes les persones a una educació de qualitat, abocant a un considerable sector de la població al risc d'exclusió social.

L'abast actual del fracàs escolar, 24,9% de mitjana estatal en el curs 2010-2011, imposa la necessitat de buscar innovacions educatives que responguin a aquests focus d'interès prioritaris:

  • Models pedagògics basats en les competències del Segle XXI com ara la resolució de problemes, el pensament crític o l'aprenentatge exploratiu i col·laboratiu de forma continuada.
  • Integració d'entorns (formal, no formal i informal) i agents educatius (família, escola, comunitat social…) per desenvolupar l'aprenentatge més enllà de l'aula. 
  • Suport als sectors més vulnerables al risc de fracàs escolar, com a nens/as i adolescents de famílies amb escàs capital social, econòmic i cultural; o població escolar amb trastorns d'aprenentatge.
  • Implicació en el procés d'aprenentatge, a través d'activitats educatives motivadors que generin un vincle positiu amb l'àmbit formatiu.
  • Promoció de la permanència, la tornada i la transició educativa, sobretot en relació a l'abandó escolar primerenc. 

També destaquem dues premisses a tenir en compte per valorar les iniciatives que busquem: 

  1. Són més eficients aquelles propostes que estiguin relacionades, que enforteixin o complementin la tasca escolar i familiar.
  2. Tenen un impacte més sostenible i estructural aquelles iniciatives que impliquin i integrin els diferents àmbits i agents educatius, generant ecosistemes d'aprenentatge.
Panel d’agents locals


A Espanya: Antonio Díaz garreta, Ángel Cañadilla, Antonio Cara, Carmen García de Andrés, Elisa Mena, Evelia García Peñuelas, Fathia Benhammou, Fran Jiménez, Francisco Cosinou Toscano, Francisco Javier Giménez, Javier García Cañete, Javier Martínez, Laura Morillas, Luis Carbonel, María González, Narcís Vives, Rafael Barba, Sonia Hurtado i Vicente Montes Gan.

A Portugal: Alexandra Vasconcelos, Ana Roque, Conceição Zagalo, Cristina Peixinho, Helena Gata, Joana Lopes, Margarida Barbosa, Maria João Alegria, Nathalie Balan, Nuno Frazão, Paula Pinho Branco, Ricardo Miguéis i Silvia Almeida.

Repte completat
juny 2015