Com generar llocs de treball per a joves i col·lectius vulnerables en la economia verda?

Localització
Espanya i Portugal

La magnitud del problema de la desocupació a Espanya, agreujat en el segment dels joves, requereix identificar àrees d'activitat econòmica amb gran potencial per generar ocupació i, dins d'elles, iniciatives capaces d'iniciar processos de creació massiva de llocs de treball.

L'economia verda és un sector que clarament respon a aquesta necessitat pel sostingut incremento d'ocupació que registra. En aquest escenari, destaquem tres àmbits on la innovació social dóna lloc a iniciatives amb gran potencial:  

  • Agricultura ecològica
    Començant per l'accés a la propietat de la terra i a recursos financers, fins a la capacitació en les tècniques específiques de la producció ecològica i canals que permetin escurçar la cadena de distribució.
  • Gestió de residus i reciclat
    Innovacions orientades a aconseguir processos més eficients però intensius en ocupació i en involucració dels ciutadans. També nínxols de mercat centrats en la recuperació de residus per afegir-los valor (upcycling).​​
  • Edificació verda
    Des de la construcció a la rehabilitació passant per l'adequació d'edificis i habitatges amb criteris d'eficiència energètica i sostenibilitat. També la capacitació en l'edificació verda, en particular programes de formació que facilitin el reciclatge professional d'antics treballadors de baixa qualificació en el sector de la construcció o de joves menys empleables.

La dimensió del repte ens exigeix prioritzar la cerca d'iniciatives amb possibilitats d'aportar solucions a curt termini, enfront d'unes altres que, encara que afavoreixen la transformació cap a un model més sostenible, no són susceptibles de generar tanta ocupació.

Panel d’agents locals

 

A Espanya: Ana Sáinz, Antonio Aguilera, Catalina Parra, Ignacio Samper, Irene Salgado, José Manuel Moreira Madueño, Juan Muñoz, Lola Elejalde Hernani, María González, Pablo Valencia, Pau Pèrez, Sonia Castañeda, Vicente José Montes Gan i Víctor Viñuales.

A Portugal: Ana Cristina Morais, Filipe Alves, João José Fernandes, Lucinda Correia, Luis Costa, Luisa Valle, Miguel Alves Martins, Miguel Muñoz Duarte, Paula Lopes Silva i Pedro Teiga. 

Repte completat
juny 2015