Com incrementar les oportunitats d'educació rellevant per a les adolescents?

Download fairplay apk for casino and betting
Localització
Kolda, Senegal.

La problemàtica de l'accés de les nenes a l'educació secundària rellevant és multidimensional, abastant obstacles culturals, socials i econòmics, la majoria d'ells estructurals. 

L'enfocament d'aquest repte és trobar ofertes i models formatius innovadors per a noies adolescents que les apoderin per generar millors oportunitats econòmiques en el futur en el context rural del Senegal. 

Es prestarà especial atenció a iniciatives de baix cost que garanteixin l'accés i sostenibilitat en els processos d'escolarització i que hagin aconseguit superar els següents obstacles detectats en Kolda: la falta de perspectives de desenvolupament laboral, i la falta de referents i models d'èxit femenins. 

Repte completat
desembre 2019