Com maximitzar les oportunitats de la infància en risc d'exclusió?

Localització
Atenes, Barcelona, Lisboa, Rotterdam i Stocolm.

L'augment de la desigualtat, l'impacte de la crisi i els moviments migratoris han elevat el risc de pobresa i marginació de la infància a Europa. Gairebé 27 milions de nens i nenes en la UE-28 estan en risc de pobresa o exclusió social, això representa un 27,8% (2014). 

La infància en risc està compresa per les persones menors de 18 anys que experimenten un intens i/o crònic factor de risc, o una combinació de factors de risc en l'àmbit personal, el medi ambient i/o relacionals que els impedeixen perseguir i aconseguir el seu potencial. Els joves en situació de risc tenen menys probabilitats d'aconseguir una transició reeixida a l'edat adulta.

Aquest projecte se centra en la cerca d'innovacions provades que maximitzin les oportunitats de la infància exclosa o en risc d'exclusió social, en general. Poden ser persones menors d'edat migrants o refugiades, o pertanyents a algunes de les minories excloses, o a cura d'altres nens i nenes, pertanyents a bandes o que estan en conflicte amb la llei, amb problemes psicològics i intel·lectuals o amb addiccions. 

Repte completat
maig 2019