Com millorar el benestar i les oportunitats de la infància tutelada per tenir èxit en la seva vida?

Download fairplay apk for casino and betting
Localització
Espanya

Les oportunitats de la infància tutelada de tenir una vida adulta plena, independent i activa en la societat són molt més limitades que les de la resta de la població, sent un dels subconjunts que sofreix una major desigualtat d'oportunitats i risc d'exclusió social en els estats membres de la Unió Europea.

A Espanya, hi ha 35.000 menors tutelats per l'Estat, dels quals 13.700 viuen en institucions i, entre aquests últims, un 23% té entre 16 i 17 anys.

Tenint en compte la responsabilitat que assumeix la societat i l'Estat en relació a la seva infància, més el cost que suposa assumir aquesta responsabilitat, els resultats són molt pobres: solament un 32% dels alumnes tutelats estan en el curs que els correspon, i el 52% no acaba l'Educació Secundària Obligatòria (doblegant una xifra ja dramàtica entre la població en general).

Les identificació de solucions a aquest repte se centra en intervencions que aconsegueixin un nivell similar al de la resta de la població en relació a:

  • Rendiment acadèmic en general.
  • Benestar emocional i material, incloent nivells d'autoestima, empatia, autonomia afectiva i habilitats relacionals.
  • Oportunitats econòmiques i socials per emancipar-se.
  • Oportunitats de participació política, i social.
  • Una capacitat de resiliència que els permeti afrontar els reptes de la vida adulta.
  • Bona salut física i mental.
Panel d’agents locals

Alberto Rodríguez, Alicia Castillón, Amparo Porcel, Belén Albizu, Carlos Villagrasa, Carme Montserrat, Elisenda Xifré, Glòria Figuerola, Javier Martínez, Jesús Palacios, Jorge Fernández del Valle, José Luis Escobar, Josefina Fernández, Josep Cortada, Maite Calleja, Marc Simón, María José Palacios, Mercè Santmartí, Montse Torredeflot i Pilar Núñez. 

Repte completat
juny 2016