Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona impulsa la resolució de reptes socials emmarcats en diverses àrees i institucions públiques: la Gerència Municipal, l’Institut Municipal de Serveis Socials, l’Institut Municipal de Discapacitat i l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports.

Reptes associats
Projectes associats