Balsam Foundation

Balsam Foundation existeix per possibilitar i impulsar el benestar i el potencial de les comunitats canadenques. Això implica posar en primer lloc a les persones, aconseguir un equilibri entre el benestar personal i el col·lectiu, i reconèixer l'impacte que tenen els determinants socials de la salut i el context en el qual les persones viuen, treballen i juguen.

Reptes associats