Creas

L'activitat de Creas se centra a facilitar l'accés a capital i aportar la seva experiència a projectes empresarials que creen un benefici per a la societat. Aquesta aliança és un punt de trobada entre dues organitzacions que compartim la motivació per aportar solucions als reptes socials a través de la implantació de models innovadors, creant valor social i mediambiental. Creas és també és soci local en projectes en l'àmbit de Madrid i Aragó.

Reptes associats
Projectes d'escala