Fundació Carulla

Organització que impulsa la transformació de persones i comunitats a través de dos grans catalitzadors: la cultura i l'educació. En aquests àmbits, la fundació lidera, impulsa i connecta projectes sostenibles i creatius que explorin respostes als reptes socials i fomentin l'esperit crític, actuant així com a espai de memòria, reflexió i transformació.

Projectes associats