Socialab

Download fairplay apk for casino and betting

Plataforma global d'innovació oberta que acompanya entitats públiques i privades en la millora del seu impacte i eficiència. Partint dels problemes que més preocupen a les organitzacions, identifica i recolza idees d'emprenedoria social per resoldre'ls de manera sostenible i escalable. Per encàrrec del BID Lab, UpSocial va dur a terme una avaluació de Socialab.