Han confiat en nosaltres

Intro Socios CA

UpSocial treballa en col·laboració amb diversos socis en la definició de reptes socials concrets i en l'engegada d'un procés que accelera la seva solució.

Si busques solucions a demandes socials podem ajudar-te a identificar i implantar models innovadors que estan funcionant amb èxit.

Fomento San Sebastián

Empresa pública municipal de l'Ajuntament de Donostia / Sant Sebastià encarregada del desenvolupament econòmic sostenible de la ciutat.

Fundació "la Caixa"

En coherència amb els valors fundacionals de “la Caixa”, la missió de la seva fundació és contribuir al progrés de les persones i la societat amb e

Fundació Carulla

Organització que impulsa la transformació de persones i comunitats a través de dos grans catalitzadors: la cultura i l'educació.

Fundació Puig

Organització compromesa amb la generació de valor social a través de la cultura, l'educació i l'emprenedoria social.

Fundación Ana Bella

Fundación Ana Bella contribueix a la construcció d'una societat igualitària i lliure de violència cap a les dones mitjançant solucions qu

Fundación Biodiversidad

Fundación Bioversidad és una fundació pública del govern d'Espanya, adscrita al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Fundación Daniel y Nina Carasso

Fundació que treballa per acollir, recolzar, acompanyar i connectar les persones que s'atreveixen a mirar i construir el món de

Fundación Princesa de Girona

Organització que promou el canvi en els àmbits de l'educació i la joventut estructurant la seva acció al voltant de tres grans línies: la detecció

Fundación Telefónica

Som socis estratègics del Desafio Fundación Telefónica, un nou projecte educatiu centrat en la cerca a nivell mundial de propostes innovadores en l

Fundación Tomillo

Organització que contribueix a la millora social i el desenvolupament de la persona incidint en quatre grans palanques de canvi: l'atenció a la inf

Pàgines