Han confiat en nosaltres

Intro Socios CA

UpSocial treballa en col·laboració amb diversos socis en la definició de reptes socials concrets i en l'engegada d'un procés que accelera la seva solució.

Si busques solucions a demandes socials podem ajudar-te a identificar i implantar models innovadors que estan funcionant amb èxit.

Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya a través del seu Departament de Territori i Sostenibilitat impulsa el treball entorn a reptes socials relacionats amb l

Grup de Treball Pesca Marítima Recreativa

Xarxa d'àmbit estatal que reuneix el sector de la Pesca Marítima Recreativa d'Espanya al voltant de l'objectiu de reforçar la sostenibilitat socioe

Intress

L'Institut de Treball Social i de Serveis Socials, Intress, és una associació sense ànim de lucre especialitzada en la gestió de serveis socials, a

Junta de Andalucía

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía recolza aquesta iniciativa facilitant la implantació d'innovac

Lanbide

El Servicio Vasco de Empleo del Govern Basc busca aconseguir la plena ocupació, estable i de qualitat.

McConnell Foundation

Fundació privada canadenca que desenvolupa i aplica enfocaments innovadors als desafiaments socials, culturals, econòmics i ambientals.

Metropolis

Xarxa global de les principals ciutats i àrees metropolitanes que serveix de plataforma perquè les metròpolis es connectin, comparteixin experiènci

Pallapupas

Organització sense ànim de lucre que millora l'estat emocional de les persones malaltes mitjançant l'humor i el teatre, promovent que puguin créixe

Premios “la Caixa” a la innovación social

Emmarcat en el Programa d'Ajudes a Projectes d'Iniciativa Social de la Fundació "la Caixa", el guardó reconeix i visibilitza respostes eficaces, ef

Projektfabrik

Empresa social i institució educativa independent que empra l'art com a principi pedagògic. Liderada per Sandra Schürmann, emprenedora social

Pàgines