Han confiat en nosaltres

Intro Socios CA

UpSocial treballa en col·laboració amb diversos socis en la definició de reptes socials concrets i en l'engegada d'un procés que accelera la seva solució.

Si busques solucions a demandes socials podem ajudar-te a identificar i implantar models innovadors que estan funcionant amb èxit.

Regional Activity Center for Sustainable Consumption and Production (SCP/RAC)

El Centre d'Activitat Regional per al Consum i la Producció Sostenibles (SCP/RAC per les seves sigles en anglès) és un centre de l'ONU per a la coo

Servei d'Ocupació de Catalunya

El SOC dóna servei a persones, empreses i territoris en els àmbits que afecten al treball i al desenvolupament local i té per objectiu promoure el

Sistema B

Comunitat d'empreses que mesuren el seu impacte social i ambiental i es comprometen a prendre decisions considerant les seves conseqüències a llarg

Socialab

Plataforma global d'innovació oberta que acompanya entitats públiques i privades en la millora del seu impacte i eficiència.

Stavros Niarchos Foundation

Una de les organitzacions filantrópicas privades més importants del món pel seu suport a l'art i la cultura, l'educació, la salut i l'esport, i el

Sumar

La missió de SUMAR és desenvolupar serveis socials de qualitat i proximitat al món local, així com solucions d’innovació, planificació i gesti

SwitchMed

Iniciativa que recolza i connecta a les parts interessades per ampliar les innovacions socials i mediambientals en el Mediterrani.

Ashoka

Organització global, independent i sense ànim de lucre que recolza el treball innovador de més 3.000 emprenedors socials en més de 80 països, crean

Creas

L'activitat de Creas se centra a facilitar l'accés a capital i aportar la seva experiència a projectes empresarials que creen un benefici per a la

Fundación Xul

Xul busca respostes als reptes socials amb les eines de la innovació i la comunicació.

Pàgines