Han confiat en nosaltres

Intro Socios CA

UpSocial treballa en col·laboració amb diversos socis en la definició de reptes socials concrets i en l'engegada d'un procés que accelera la seva solució.

Si busques solucions a demandes socials podem ajudar-te a identificar i implantar models innovadors que estan funcionant amb èxit.

Institut d'Innovació Social d'Esade

El seu objectiu és desenvolupar les capacitats de les persones i les organitzacions del sectors empresarial i del no lucratiu per tal d'enfortir,,

Sinnple

Consultors d'innovació social que ajuden a entitats que volen ser més socials, més innovadores i més rendibles.

Stone Soup Consulting

Consultora que recolza l'enfortiment institucional d'organitzacions i iniciatives del sector social.

Pàgines