The Change Factory

Download fairplay apk for casino and betting
País: 
Noruega
Promotors: 
Marit Sanner
Reconeixements: 
Emprenedora social de la xarxa Ashoka (2011). Premi Karl Evang, del Ministeri de Treball i Afers Socials (2011). Emprenedoria social per Ferd (2010).

Forandringsfabrikken (The Change Factory) és una organització que busca implicar infants i joves, com a usuaris  de  serveis i experts en els diversos sistemes públics (escoles, hospitals, sistemes  de  tutela...), en el disseny i la gestió dels programes i organitzacions que afecten directament les seves vides, facilitant la seva participació com a avaluadors experts i impulsors de canvis.

Indicadors d'èxit

Resultats:

  • Fins el 2017, l'organització havia dut a terme projectes amb 5.000 nens en escoles, 1.100 al sistema de tutela, 500 en institucions d'atenció a la salut mental, 100 involucrats al sistema judicial i 100 en hospitals.

 

Impactes:

  • L'any 2014 s'havien modificat dues lleis noruegues de protecció a la infància com a conseqüència del programa.
  • També arrel de la feina de l’organització, s’han previst canvis a la Llei noruega d’Atenció a la Infància per donar més pes a la perspectiva i la participació dels infants.
Progrés de la implantació

La iniciativa va ser presentada a Barcelona (2017) i Rotterdam (2018) en el marc del projecte Accelerating Change for Social Inclusion (ACSI) per estudiar-ne la implantació local. L'abril del 2018, el departament de Promoció de la Infància de l'Ajuntament de Barcelona va organitzar una formació dirigida a una trentena de professionals de l'administració local i entitats de la Xarxa dels drets dels infants. Després de participar en la formació, l'Institut Infància i Adolescència va redactar aquest post al seu blog.

Durant l'any 2018, The Change Factory donarà suport a un dels equips assistents per incorporar les claus del seu model a projectes nous o existents que es desenvolupin a la ciutat.

Última actualización 13 agost 2020