Dona vida als pisos buits

País: 
Espanya
Promotors: 
Ajuntament de Sabadell

Crida als petits propietaris perquè mobilitzin els seus habitatges buits per donar resposta a la necessitat de lloguer assequible, a través de masoveria urbana.Facilita que els petits propietaris cedeixin les seves propietats a altres persones a canvi que assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment, en comptes de pagar un lloguer. 

Indicadors d'èxit
  • El 2018 l’ajuntament té 5 habitatges que s’han incorporat a la borsa de masoveria urbana.
  • Aconsegueix que les persones que tinguin habitatges buits i en desús els posin a les borses de lloguer municipal.
Última actualización 2020