Forge

País: 
Argentina
Promotors: 
Sam Mizrahi, SwissJust America.
Reconeixements: 
Latin American Award for NGO Responsibility (2013).

Programa que aborda les dificultats dels joves més vulnerables a l'hora d'accedir a una primera feina de qualitat mitjançant una combinació de formació, mentoria i aprenentatge al lloc de treball. La intervenció acompanya els estudiants durant l'últim curs d'educació secundària i el primer any d'experiència laboral en una feina de qualitat.

Indicadors d'èxit

Resultats:

  • L'any 2017, l'organització havia treballat amb 8.500 estudiants d'Amèrica Llatina.

 

Impactes:

  • El 80% dels que completen el programa accedeix a feines de qualitat. 
  • El 90% dels joves que obtenen feina després del programa expressa un nivell alt de satisfacció amb les respectives tasques i l’empresa.
Progrés de la implantació

La iniciativa va ser presentada a Atenes (2017) i Estocolm (2018) en el marc del projecte Accelerating Change for Social Inclusion (ACSI) per explorar la seva implantació local.