Partnering for Change

País: 
Estats Units
Promotors: 
Tanya Tull
Reconeixements: 
Emprenedora social de la xarxa Ashoka (2009).

Col·laboració públic-privada de serveis a famílies monoparentals per assegurar l’accés a habitatge estable i a serveis de suport, gestió i informació. Això permet una major eficàcia en altres intervencions relacionades amb l'educació dels fills, l'ocupació, la salut física i mental i, en general, una major estabilitat que afavoreix el benestar d'aquestes persones i famílies. 

Indicadors d'èxit
  • Tanya Tull va començar a treballar en la iniciativa per aportar una solució a les necessitats d'habitatge de les mares monoparentals, però el seu desenvolupament ha demostrat ser especialment rellevant en persones amb necessitats complexes i greus (addiccions, malalties mentals, discapacitats, etc.) en les quals les metodologies tradicionals no han tingut èxit. El model replicat i implantat en tots els estats d'Estats Units i a Regne Unit. 
  • Ha aconseguit ajudar a més de 5.500 famílies a Los Angeles.
  • Ha reduït la despesa governamental en serveis a famílies sense llars i monoparentals en un 32%.
Progrés de la implantació

Housing First és un model desenvolupat als Estats Units i del que destaquen dos clars referents: Tanya Tull, a Los Angeles, i Sam Tsemberis, a Nova York. L'Ajuntament de Barcelona va dissenyar una nova estratègia de suport a les persones sense sostre basada en aquest model, el projecte ha rebut en el 2014 el reconeixement "Impulsors de la innovació social".

Després d'un primer pilot amb Fundació Rais, en el 2015 va adjudicar a Sant Joan de Deu, Serveis Socials, i a la Unió Temporal d'empreses (UTE) Sant Pere Claver-Suara-Garbet el servei “Primer la Llar” (Housing First) per gestionar 50 habitatges per a persones sense sostre.

El servei es va engegar amb dos lots de 25 habitatges procedents del mercat privat, el suport socioeducatiu i la cobertura de necessitats bàsiques quan sigui necessari. De juny a desembre del 2015 s'ha previst un ingrés progressiu de les persones usuàries. També, i per primera vegada, s'incorpora la figura d'una persona que ha viscut una situació similar a la de les usuàries del servei i que ha aconseguit sortir, fent la funció d'exemple i mediació en el procés de millora de l'autonomia.

Última actualización 2020