Pathways to Education

País: 
Canadà
Promotors: 
Caroline Acker.
Reconeixements: 
Recommended Charity, Charity Intelligence (2015-2009). Premi WISE per un impacte transformador en l’educació i les societats (2013). Premi Youth Impact, Rotary Club Toronto West Chapter (2009).

Programa que ofereix suport integral als estudiants en comunitats de baixos ingressos per ajudar-los a acabar l'educació secundària, seguir en itineraris formatius o laborals i trencar el cicle de la pobresa. Tutories extraescolars, ajuts econòmics i mentoring s'ofereixen en paral·lel al sistema educatiu per superar les barreres existents.

Indicadors d'èxit

Resultats:

  • La participació dels estudiants és superior al 80% a les comunitats en què Pathways opera; la taxa de retenció en el programa és del 87,9%.

 

Impactes:

  • El 74% dels estudiants que van completar l’educació secundària mentre participaven en un programa Pathways ha continuat en itineraris universitaris o de formació professional.
Progrés de la implantació

L'any 2018, la iniciativa va ser presentada a Rotterdam en el marc del projecte Accelerating Change for Social Inclusion (ACSI) per estudiar-ne la implantació local.

Última actualización 2020