YFI

País: 
Suècia
Promotors: 
Administració del Mercat Laboral, Ciutat d'Estocolm.

Model educatiu que busca escurçar el temps entre l’arribada de persones immigrants i la seva entrada al mercat laboral, donant suport a la seva integració social i ocupabilitat mitjançant cursos de formació professional que integren l'ensenyament d’idiomes. Així, es dóna a la formació lingüística un objectiu concret, de manera que els estudis són percebuts com a útils i rellevants.

Indicadors d'èxit

Resultats: 

  • S'han observat taxes d'abandonament més baixes en comparació amb els cursos tradicionals de suec per a immigrants.
  • El juliol de 2018, 71 participants havien completat amb èxit els programes educatius.

 

Impactes: 

  • D'aquells que van completar el programa, 65 han trobat feina als seus respectius àmbits d'estudi.
Progrés de la implantació

L'any 2018, la iniciativa va ser presentada a Rotterdam en el marc del projecte Accelerating Change for Social Inclusion (ACSI) per explorar-ne la implantació local.

Última actualización 2020