Xarxes mundials d'innovació social

Una de les vies per identificar innovacions provades és buscar proactivamente entre les moltes organitzacions que es dediquen a buscar i avaluar innovacions amb un alt potencial d'impacte social.

Algunes de les principals xarxes internacionals d'innovació social són:

Ashoka

Organització global, independent i sense ànim de lucre que recolza el treball innovador de més 3.000 emprenedors socials en més de 80 països, creant una xarxa internacional d'emprenedors socials innovadors i construint una societat de ciutadans que siguin agents del canvi social. Treballa en 3 nivells: el suport individual als emprenedors socials innovadors, l'impuls a l'emprenedoria col·laborativa i en xarxa, i la construcció d'un ecosistema d'emprenedoria social eficient per resoldre els problemes de la societat.

Avina

Fundació que busca contribuir al desenvolupament sostenible d'Amèrica Llatina. Fomenta la construcció de vincles i aliances entre líders, emprenedors socials i empresarials, articulant agendes d'acció consensuades. També impulsa el desenvolupament sostenible a través de la innovació social i l'aliança entre les empreses responsables i les organitzacions filantrópiques que promouen el lideratge i la innovació. Inverteix anualment en més de 700 iniciatives innovadores a Amèrica Llatina.

City Mart

Mercat online per a les companyies de solucions més innovadores i ciutats visionàries del món. Més d'1.000 empreses han presentat les seves innovacions per resoldre problemes de ciutats, a través de la comercialització de les seves solucions, validant els seus èxits i obtenint en temps real informació sobre el mercat.

Schwab Foundation 

Organització suïssa sense ànim de lucre que té l'objectiu de potenciar l'esperit empresarial i social per promoure emprenedors socials com a catalitzadors de la innovació social i el progrés. Proporciona una plataforma global excepcional per destacar líders de la innovació social sostenible. Identifica una selecta comunitat d'emprenedors socials i la compromet en la formació de les agendes globals, regionals i industrials que milloren l'estat del món, en estreta col·laboració amb altres parts interessades del Fòrum Econòmic Mundial de Davos.

Skoll Foundation and Skoll Centre for Social Entrepreneurship

Jeff Skoll va crear aquesta fundació per impulsar el canvi a gran escala mitjançant la inversió, la connexió i la celebració dels emprenedors socials i els innovadors per ajudar a resoldre els problemes més urgents del món. Identifica les persones i els programes que poden aconseguir un canvi positiu a tot el món i els dóna la possibilitat d'ampliar el seu abast, aprofundint el seu impacte i, fonamentalment, millorant la societat. En els últims 12 anys, la Fundació ha invertit més de 342 milions de dòlars, incloent inversions en 91 emprenedors socials i 74 organitzacions en els 5 continents.

Unreasonable Institute

Institut accelerador d'empreses i iniciatives que defineixen el progrés del nostre temps. Cada any reuneix durant 6 setmanes a 25 emprenedors d'alt impacte de tot el món, proporcionant-los un mentor, l'accés a cabdal llavor, una capacitació intensiva, una xarxa global de suport i l'exposició internacional.

Young Foundation

Un dels referents mundials en innovació social que treballa en 3 àrees principals. Brinda suport a les empreses i ofereix finançament a l'emprenedoria social a través de les vies tradicionals públiques i privades del sector. Treballa amb organitzacions que busquen donar suport i amb fons socials per ajudar-los a entendre el mercat d'inversió social i maximitzar el seu impacte. Finalment, ofereix formació i assessorament sobre eines de finances socials, inclosos els acords de participació d'ingressos i els Bons d'Impacte Social. Són pioners a identificar enfocaments interessants i innovadors per satisfer les necessitats socials, convertint aquest coneixement en recursos pràctics d'utilitat perquè els responsables polítics i els professionals afrontin millor els problemes més difícils de la societat.