JUMP Math

Download fairplay apk for casino and betting
Localització
Espanya i Xile
Innovació original

Model d'ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques que cobreix nou cursos, des d'Educació Infantil fins a 2n curs de l'ESO. Es tracta d'un itinerari que presenta els continguts de manera seqüenciada i desglossats en petits reptes assumibles per tota la classe, guiant als estudiants perquè descobreixin el gust per les matemàtiques i la motivació per aprendre-les.

El model va ser creat pel doctor en Matemàtiques John Mighton i va començar aplicar-se a les aules en el 2004. UpSocial lidera la implantació de JUMP Math a Espanya, que va començar en el curs 2013-2014, i a Xile des de 2018.

Inici
2013