Com connectar millor als joves i als aturats amb oportunitats laborals de qualitat?

Download fairplay apk for casino and betting
Localització
País Basc

La preocupació per la desocupació i l'ocupació de baixa qualitat creix davant la cronificació del problema, suggerida pels alts índexs de desocupació i de subocupació.

Per això, aquest repte se centra a identificar innovacions provades que millorin les connexions entre oferta i demanda d'ocupació, principalment per a joves amb un nivell d'estudis mitjà o alt (FP/PCPI o universitaris) i sense oblidar altres grups edat.

En particular, es busca identificar iniciatives que actuïn en els següents àmbits:

  • Intermediació: informació, orientació, acompanyament o mentoring.
  • Ocupabilitat: segona oportunitat per a ESO, FP/PCPI, formació dual, pràctiques en un entorn ric en pimes.
  • Promoció de vocacions cientificotecnològiques, on existeix la major oferta present i futura d'ocupació qualificada. 

  • Formació i educació formal, informal i no formal, adequada a les necessitats de les empreses.
  • Foment de l'emprenedoria: ecosistema, incubació, acompanyament, formació, finançament, etc.
Repte completat
desembre 2015