ArtE

Localització
Alemanya, Espanya, Itàlia i Portugal.
Innovació original

ArtE (The Art of Employability) alinea un grup de socis europeus per adaptar el model JobAct® a Espanya, Itàlia i Portugal. Desenvolupat a Alemanya per Projektfabrik, JobAct® acompanya persones en situació d’atur per desenvolupar competències psicoemocionals i laborals i tornar a l’ocupació pel seu propi peu.

La iniciativa ha rebut fons de la Comissió Europea, en el marc del programa Erasmus+, per transferir el coneixement, adaptar la metodologia als nous contextos i pilotar-la amb joves en situació d’atur. Documentant els aprenentatges del procés, ArtE espera facilitar la posterior transferència a altres contextos

Inici
2019