Fundació "la Caixa"

En coherència amb els valors fundacionals de “la Caixa”, la missió de la seva fundació és contribuir al progrés de les persones i la societat amb especial incidència en els col·lectius més vulnerables. Ho fa mitjançant actuacions eficients, innovadores, avaluables i susceptibles de ser transferides a altres entitats. Tot això orientat per uns objectius de transformació social sostenible i generació d'oportunitats per a les persones.