Com normalitzar la diversitat de la població en la comunitat local?

Localització
Catalunya

La diversitat ha esdevingut una qüestió social de primer ordre vinculada al benestar i a la convivència en societats cada cop més complexes, líquides i diverses. Cal un nou enfocament de la diversitat que tingui en consideració la seva naturalesa dinàmica i els desafiaments relacionats amb les identitats i amb el caràcter permanent del canvi cultural.

Amb aquest repte es pretén identificar innovacions amb un enfocament diferent al de la integració unificadora, que mantinguin la diversitat de les persones i estiguin orientades a facilitar la convivència plena. Innovacions que operin en l'àmbit de la diversitat de manera transversal com el lleure i l'esport, el treball i l'emprenedoria, l'educació, les arts i els mitjans de comunicació. 

La VI edició del projecte 10x10 Càpsules d'Innovació Social promogut per Sumar fa una crida a presentar intervencions públiques, privades i mixtes que aconsegueixin normalitzar la singularitat de les persones per facilitar que puguin tenir una vida plena en comunitat, i que la societat pugui gaudir de les oportunitats que ofereix la diversitat. Un jurat d'experts en seleccionarà les 10 que seran presentades a la jornada del 16 de març 2018 a CosmoCaixa Barcelona.

Panel d’agents locals

Anna Mata, Daniel Tarragó, Elisabet Ortega, Enric Canet, Lluís Bonet, Mariona Homs, Orland Cardona, Rai Barba i Rosa Guixé.

Repte completat
març 2018