Môm’Artre

Download fairplay apk for casino and betting
País: 
França
Promotors: 
Chantal Mainguène
Reconeixements: 
Emprenedora social de la xarxa Ashoka (2010).

Mobilitza recursos latents de les comunitats i els barris, per oferir solucions de qualitat per a la cura dels nens fora de l'horari escolar a les famílies de baixos ingressos i les famílies monoparentals. Combina l'educació artística amb el suport escolar i la integració social.

Indicadors d'èxit
  • 18 empleats i 22 voluntaris.
  • 300 nens participants (2011).
  • 8 centres (2013).
Progrés de la implantació

La Fundació Catalunya-La Pedrera va llançar en el 2013 el Programa d'Acompanyament per a l'Èxit Educatiu, inspirat en aquest model i per reorientar l'ús dels seus EspaiSocials.

El programa està dirigit a nens d'Educació Primària (6-12 anys) i a adolescents d'Educació Secundària (12-16 anys) que necessitin un acompanyament educatiu durant el seu temps extraescolar. A més a més, ofereix activitats d'estímul de la creativitat i la iniciativa personal, fent un seguiment personalitzat i involucrant a les famílies, i a un preu assequible.

Al 2014, la fundació va rebre el reconeixement "Impulsors de la innovació social" de l'Ajuntament de Barcelona.

Curs 2014-2015:

  • 19 EspaiSocials en 13 municipis de Catalunya implementen el programa;
  • 850 nens i nenes de primària;
  • 327 estudiants d'ESO;
  • 43 educadors contractats;
  • 169 educadors voluntaris;
  • 63 estudiants en pràctiques de Pedagogia, Educació Social, Psicopedagogia, Cicles Formatius, Lleure.
Última actualización 13 agost 2020